Informace o nás

Jsme parta lidí co svůj volný čas nevěnuje jen sobě,ale i druhým.

Počátek naší činnosti se datuje od roku 2003 kdy se uskutečnila  první schůzka pro děti za účelem společného odpoledne s přípravou na velikonoce ( pletení tatarů ).

Po dobrém ohlasu začaly navazovat další schůzky s odpoledním programem pro děti. Tohoto roku se uskutečnil i první námi pořádaný letní tábor.

Tou dobou jsme také  zjískali pro svou činnost prostory v bývalém klášteře v Napajedlích  kde jsme  začali fungovat jako klub dětí a mládeže při Charitě sv.Anežky Otrokovice.

Náplň naší činnosti je zaměřena na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Přes školní rok probíhají pravidelné sobotní schůzky, nechybí ani výlety a víkendovky. O prázdninách pak letní tábor.

Za dobu našeho dosavadního působení jsme uspořádali také mnoho akcí pro širokou veřejnost. Např. Živý betlém, Den matek, vánoční besídky, olympiády pro děti.

Spolupracujeme také s jinými organizacemi v Napajedlích na nejrůznějších akcích.

Náplní sobotních setkání jsou společné hry důležité pro rozvoj osobnosti dětí jak po stránce fyzické, tak také duševní. Za příznivého počasí se snažíme přesunout co nejvíce přesunout činnost ven na čerstvý vzduch. Součástí našich setkání bývá tvořivá, ale i sportovní činnost. Děti se hravou a poutavou formou seznamují s hodnotami  důležitými pro život každého člověka, jako přátelství, laskavost, slušnost, dobré vztahy ke kamarádům a rodičům apod.

Od 1.9. 2009 fungujeme jako občanské sdružení SAM Napajedla.

 

Klubovna

Jak  šel čas tak ani nás neušetřil  větších změn. Klubovna v prostorech kláštera je minulostí. Krátce  ( něco přes půl roku ) jsme přebývali v malé klubovně prostorech Klubu kultury v zámeckém parku. V letech 2009 - 2013 nám jako zázemí poskytoval T.J. Sokol Napajedla.

V současné době  pro svou činnost  a uložení "táborového materiálu"  využíváme prostory místní fary.

 

 

 


 

Poslední  aktualizace:

6.7.2019