05.08.2006 08:00

Středověký tábor Steré Hutě (5.8.-12.8. 2006)

Středověký tábor Steré Hutě (5.8.-12.8. 2006)

 

Letošní tábor se konal ve Starých Hutích nedaleko Buchlova a nesl se v duchu středověku Už samotné kostýmy, které dětem ušily jejich šikovné maminky to dosvědčovaly. Až na počasí, které nám první dny dalo zabrat, takže gumáky a pláštěnky byly povinnou výbavou, se tábor rozhodně povedl. Ale pěkně po pořádku…

            V sobotu 5. srpna ráno se naše 34člená skupina vydala společným autobusem na místo činu – tábořiště Steré Hutě. Cesta rychle utíkala a všichni byli plní očekávání. Nedaleko tábora autobus zastavil a zbytek cesty jsme šli po svých, jen pár schopných hochů jelo dále autobusem, aby pomohlo s vykládáním zavazadel. Cestou jsme se postupně dozvěděli z visících listin, že se nalézáme v panství zlého pána z Buchlova který hanebně odírá své poddané. Ale největší rána přišla, když nám naproti přiběhli naši hoši (co vykládali autobus) a sdělili nám, že do tábora přišel výběrčí s vojskem a za neplacení daní nám zabavil naše osobní věci a zavazadla. Ty se nám povedlo získat nazpět, za což jsme byli nazváni zbojníky. Nezbývalo než se zlému pánovi postavit. U kováře jsme si zakoupili meče se kterými jsme se naučili obratně zacházet a také se nám podařilo získat spojence – pána z Cimburku.

Po úspěšném dobytí hradu Buchlova, jsme získali pokladnici a vzácné pozemkové listiny. Ještě téhož dne se konala na počest vítězství slavnostní večeře, na kterou přijel i sám kníže český a markrabě moravský Jindřich Břetislav, který slavnostně všechny statečné za zásluhy pro buchlovský lid uvedl do stavu rytířského.

            A tak velký dík patří především všem vedoucím, ……….

—————

Zpět


 

Poslední  aktualizace:

6.7.2019